ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθούν οι όροι και κανόνες που καθορίζουν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com ιδιοκτησίας PR FOODS LTD και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά διότι προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Κάθε περαιτέρω χρήση και περιήγηση προϋποθέτει ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους λειτουργίας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων και τη δέσμευσή σας από αυτούς χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς, θα πρέπει να μην εγγραφείτε και να μην κάνετε χρήση του DELOINON.com

Η PR FOODS LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει αυτούς τους όρους και κανόνες χρήσης. Για τις αλλαγές αυτές θα ενημερώνεστε είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που παρέχετε στην εγγραφή σας, είτε μέσω της ανακοίνωσης/ανάρτησης τους στο DELOINON.com

Οι αλλαγές θα τίθενται σε άμεση εφαρμογή μετά τη σχετική ανακοίνωση/ανάρτησή τους στο DELOINON.com, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε δεκτούς τους νέους όρους και κανόνες θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας. Εάν εξακολουθήσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι αλλαγές, η χρήση από εσάς του DELOINON.com δηλώνει την συγκατάθεσή σας στο να δεσμευτείτε με τους νέους όρους και κανόνες χρήσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του DELOINON.com πρέπει να εγγραφεί ως μέλος και να δηλώσει τις σχετικές πληροφορίες που θα του ζητηθούν.

Κατά την εγγραφή σας στο DELOINON.com παρέχετε προσωπικά σας στοιχεία τα οποία και αρχειοθετούμε. Αυτό είναι απαραίτητο για να σας αναγνωρίζουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη και να διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας ταχύτερα και ομαλότερα.

Τα μέλη δεσμεύονται ότι θα κάνουν προσωπική χρήση των ειδών που προμηθεύονται μέσω του DELOINON.com και ότι δεν θα εμπορεύονται τα είδη αυτά.

Εγγραφή ατόμου ως μέλους προϋποθέτει αυτό να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του και να κατανοεί την Ελληνική ή/και την Αγγλική γλώσσα. Μέλος μπορεί να είναι άτομο με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα μέλη βεβαιώνουν ότι οι λεπτομέρειες που μας παρέχουν κατά την εγγραφή, αλλά και ανά πάσα στιγμή, είναι πλήρεις και σωστές. Ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε σε περίπτωση χορήγησης ή/και μη διόρθωσης εκ μέρους μέλους, λάθος ή μη ισχυόντων ή μη έγκυρων στοιχείων.

Επίσης, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα την ιστοσελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που είχαν καταθέσει κατά την εγγραφή τους. Αποτελεί δική τους ευθύνη η ανά πάσα στιγμή εγκυρότητα, ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης στο αρχείο με τα προσωπικά τους στοιχεία και τη δυνατότητα να κάνουν έλεγχο ή /και όποια διόρθωση ή/και ενημέρωσή επιθυμούν, πάντα μέσω του DELOINON.com

Παράλληλα με τα στοιχεία της εγγραφής, έχουμε γνώση και άλλων πληροφοριών που σας αφορούν και σχετίζονται με τη συχνότητα της χρήσης εκ μέρους σας των προσφερόμενων από εμάς υπηρεσιών, την επισκεψιμότητά σας στο DELOINON.com και σε άλλες ιστοσελίδες προσβάσιμες από αυτήν ή συνδεδεμένες μαζί της. Στο αρχείο αυτό εμπεριέχονται επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας και τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε. Μπορεί ακόμα να περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή σας σε ενέργειες προωθήσεως πωλήσεων που διεξάγονται κατά καιρούς από την εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com

Κατά την εγγραφή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το DELOINON.com, μας παρέχετε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε την εμπορική μας επικοινωνία στα εναλλακτικά μέσα και τις προτιμήσεις σας ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά μέσω email, τηλεφωνικά σε σταθερό και τηλεφωνικά σε κινητό με κλήση ή SMS.

Η έννοια της εμπορικής αλληλογραφίας περιλαμβάνει ενημέρωση για νέα είδη, προσφορές, διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες κλπ που γίνονται από εμάς ή από τρίτους προς εμάς, πάντα όμως, μέσω του DELOINON.com

Εάν σε μεταγενέστερο στάδιο κρίνετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη λήψη εμπορικής επικοινωνίας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως κάνοντας κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστέλλοντας μας σχετικό ρητό μήνυμα.

Παρ’ όλ’ αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πιθανόν σε κάποιες περιπτώσεις να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και αναγκαίο είτε για λειτουργικούς είτε για διαχειριστικούς λόγους που σχετίζονται με το DELOINON.com

Εάν έχετε επιπλέον απορίες ή ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων στο DELOINON.com, παρακαλούμε κάντε κλικ στο «Επικοινωνία» και αποστείλατε μας σχετική σας ερώτηση.

Η PR FOODS LTD σε σχέση με το θέμα της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών έχει λάβει μέτρα και υιοθετήσει σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password) (όπου αυτό χρησιμοποιείται από τον χρήστη),
 • Χρήση κωδικοποίησης SSL για την καταγραφή προσωπικών στοιχείων και στοιχείων αποστολής.

Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα DELOINON.com  χρησιμοποιείτε δύο (2) κωδικούς, τον Κωδικό Εισόδου/Username και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας/Password. Κατά την έγγραφή σας, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα σας ζητήσει να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης/password. Το DELOINON.com σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας/Password όσο συχνά επιθυμείτε. Θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, σε τακτά διαστήματα να αλλάζετε το password σας, να διατηρείτε τον κωδικό αυτό απόρρητο και να μην τον αποκαλύπτετε ή να τον κοινοποιείτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Επίσης καλό είναι να μην κάνετε χρήση των ίδιων ή προβλέψιμων ή εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Ο Κωδικός Εισόδου/Username και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας/Password, κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα, καθώς και για όλες τις ενέργειες, τις πράξεις και τις παραγγελίες που προέρχονται, κατατίθενται ή διενεργούνται υπό τον κωδικό εισόδου, τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας και γενικότερα το λογαριασμό σας.

Εν γένει φέρετε τον αποκλειστικό κίνδυνο ζημίας δικής σας ή του DELOINON.com από πρόσβαση οιουδήποτε τρίτου στον κωδικό σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα DELOINON.com και εν γένει η PR FOODS LTD δε δύναται να γνωρίζει και ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση χρήσης για οιονδήποτε λόγο του μυστικού σας κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ομοίως για οιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει εξ’ αυτής της αιτίας. Σε κάθε περίπτωση θα θεωρεί πως εσείς πράξατε τις ενέργειες/εισαγάγατε παραγγελίες και ουδεμία ευθύνη δύναται να της καταλογισθεί ως προς τούτο. Επίσης ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας και την τυπική έξοδό σας/Logout από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε χρήσης.

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον δικό σας κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε άμεσα με παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας τηλεφωνικά στο 210 6623894.

Στην περίπτωση που η PR FOODS LTD έχει κάποιο λόγο να πιστεύει ότι ενδέχεται να απειληθεί η ασφάλεια του DELOINON.com ή να γίνει κακή χρήση του, μπορεί να σας ζητήσουμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας ή ακόμη μπορεί να απορρίψουμε/διακόψουμε/ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τη λειτουργία του λογαριασμού σας.

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το πιστοποιητικό SSL (Secure Sockets Layer) που έχει το DELOINON.com επικυρώνει την αυθεντικότητα του website μας και κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που οι online επισκέπτες στέλνουν και λαμβάνουν από αυτό. Κάθε φορά που ένας χρήστης παρέχει εμπιστευτικές πληροφορίες (κωδικοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), δημιουργείται μια ασφαλής σύνδεση με τον browser του χρήστη διασφαλίζοντας ότι κανένας τρίτος δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτές.

Χρησιμοποιώντας ένα SSL πιστοποιητικό, προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας και διασφαλίζουμε τις online συναλλαγές με αυτούς.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας αρχής και τους παρόντες όρους. Επίσης και με το παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας παραμένουν απόρρητα εκτός και αν έχει προηγηθεί διαφορετική συνεννόηση μαζί σας, βάσει του «Όροι και κανόνες χρήσης»

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η PR FOODS LTD δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή νομίμως υποβληθέν αίτημα δικαστικής, αστυνομικής ή άλλης διοικητικής αρχής.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή καταχωρώντας τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής νέου μέλους και κάνοντας αμέσως μετά το email επιβεβαίωσης που θα λάβετε, σύνδεση στο DELOINON.com

Στη συνέχεια διαλέγετε τα προϊόντα που θέλετε, τα οποία πάνε αμέσως στο καλάθι των αγορών σας.

Όταν ολοκληρώσετε τα ψώνια σας, κάνετε κλικ στο καλάθι αγορών που βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας σας και πηγαίνετε στην σελίδα με το σύνολο των αγορών σας. Εκεί επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας και στη συνέχεια επιλέγετε έναν από τους εξης τρόπους πληρωμής:

 • Πληρωμή μέσω Paypal
 • Πληρωμή με αντικαταβολή
 • Kατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης της PR FOODS LTD

 

Το DELOINON.com ως προς όλο το περιεχόμενό της αλλά και τα είδη που εμφανίζονται σ’ αυτήν, δεν αποτελεί πρόταση, αλλά πρόσκληση προς εσάς για υποβολή πρότασης παραγγελίας, της προτεινόμενης δηλαδή παραγγελίας σας, μη δημιουργώντας έτσι καμία νομική δέσμευση του διαθέτοντος και λειτουργούντος την ιστοσελίδα προς σύναψη εν τέλει σύμβασης πώλησης (εν όλω ή εν μέρει) ως προς τα προτεινόμενα εκ μέρους σας είδη.

Η αποστολή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com ή/και της PR FOODS LTD οιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν θα συνιστά και αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα του DELOINON.com σε σχέση με τα παραγγελθέντα προϊόντα. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Κάθε παραγγελία ενδέχεται να γίνει μερικώς αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η PR FOODS LTD ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οιασδήποτε παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, η μερική ή η συνολική αποδοχή από εμάς της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας γίνεται μόνον κατά την αντίστοιχα μερική ή συνολική εκτέλεση της παραγγελίας, οπότε σε αυτή την φάση καταρτίζεται η σύμβαση αγοράς μεταξύ μας και χρεώνεστε με τις τιμές που έχετε κατά την ημέρα αποστολής της προτεινόμενης εκ μέρους σας παραγγελίας δεσμεύσει (σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας του ποσοστού ΦΠΑ στα προϊόντα, ενδέχεται να παρατηρήσετε διαφοροποιήσεις στην τελική χρέωση). Η PR FOODS LTD δεν δεσμεύεται για την άμεση κάλυψη του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται μόνον τηλεφωνικά επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της DELOINON.com στο 210 6623894. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης της παραγγελίας ο πελάτης χρεώνεται με το κόστος των μεταφορικών.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε λόγο, η διαδικασία αποδέσμευσης του αντίστοιχου ποσού στο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την αποπληρωμή της συγκεκριμένης παραγγελίας ξεκινά εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης και ολοκληρώνεται σύμφωνα με την διαδικασία αποδέσμευσης που ακολουθεί ο εκδότης της πιστωτικής σας κάρτας τραπεζικός οργανισμός.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία του πελάτη αποστέλλεται στη διεύθυνση που ο ίδιος έχει υποδείξει στο DELOINON.com κατά την παραγγελία του. Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπορούμε να σας φέρουμε την παραγγελία στο σημείο που επιλέξατε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ορίσουμε νέα ώρα και σημείο παράδοσης.

Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε την ώρα και την ημέρα της παράδοσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας τουλάχιστον μέχρι τις 13:00 της προηγούμενης ημέρας. Εάν η αλλαγή της ώρας ζητηθεί την ημέρα της παράδοσης το DELOINON.com δεν είναι υποχρεωμένο να ολοκληρώσει την παραγγελία την ίδια ημέρα. Οι παραδόσεις των παραγγελιών σας, θα γίνονται μόνο τις ημέρες και ώρες που εξυπηρετεί η συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

Η παραλαβή γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη ή από άτομο που εμφανίζεται να ενεργεί αντ’ αυτού, στη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας, συνιστάται με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου. Tα στοιχεία του ατόμου (ονοματεπώνυμο με κεφάλαια γράμματα) που παρέλαβε καταγράφονται στο απόκομμα του παραστατικού παράδοσης που πρέπει να επιστραφεί στην PR FOODS LTD ενυπόγραφο από τον παραλήπτη. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που παραλαμβάνει την παραγγελία είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αναφέρεται στην πιστωτική κάρτα ή στην τραπεζική κατάθεση η PR FOODS LTD δύναται να αρνηθεί την παράδοση της παραγγελίας.

Πέραν της κυρίας εισόδου, η παράδοση της παραγγελίας σας μπορεί να γίνει μέχρι την πόρτα διαμερίσματος (± 1) ορόφου σε σχέση με την κύρια είσοδο της διεύθυνσης, ή μέχρι την πόρτα διαμερίσματος οποιουδήποτε ορόφου εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας ικανής χωρητικότητας και εν λειτουργία.

Οποιεσδήποτε ζημιές τυχόν προκληθούν στον χώρο, στα μεταφερόμενα είδη, από τα μεταφερόμενα είδη ή κατά την μεταφορά τους από το φορτηγό του μεταφορέα μέχρι το σημείο παράδοσης είναι ευθύνη του παραλήπτη και αποδέχεται τις νόμιμες σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το γεγονός.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Το κόστος μεταφορικών «Έξοδα αποστολής» βαρύνει τον πελάτη μόνο για παραγγελίες που δεν ξεπέρασαν το όριο των εβδομήντα (70) ευρώ σε όλη την Ελλάδα και διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη, οπότε και αποτελούν μέρος της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του. Τα «Έξοδα αποστολής» για την υπόλοιπη Ευρώπη υπολογίζονται ανά περίσταση.

Αυτό το ποσό της «Συνολικής αξίας» της παραγγελίας του είναι και αυτό που δεσμεύεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας που επιλέγει να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή της παραγγελίας του. Τα «Έξοδα αποστολής» συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24% ή το αντίστοιχο ποσοστό σε περιοχές που εφαρμόζεται διαφορετικός Φ.Π.Α.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα DELOINON.com εξυπηρετεί πελάτες που προέρχονται από σχεδόν όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για να μάθετε εάν εξυπηρετούμε την περιοχή σας μπορείτε να καλέσετε την εξυπηρέτηση πελατών στο 210 6623894. Σε περιοχές εξυπηρέτησης που καλύπτονται μεν από το Τ.Κ. αλλά είναι σε απομακρυσμένα σημεία, δεν δύναται να γίνει η αποστολή των προϊόντων παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης και επιπλέον χρέωσης μεταφορικών.

Η PR FOODS LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τα «Έξοδα αποστολής» κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του (Προσοχή: σε περίπτωση τροφίμου/ποτού ή αγαθού που προορίζεται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση, η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα κατά την παραλαβή της παραγγελίας) και θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε ή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε, βάσει της παρακάτω διαδικασίας και βάσει του «Όροι και κανόνες χρήσης» του DELOINON.com .

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως τα έξοδα αποστολής που χρεώνονται στον πελάτη για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν, δεν επιστρέφονται.

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της PR FOODS LTD μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες, με υπαιτιότητα του DELOINON.com :

 • Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε ή σε ποσότητα μεγαλύτερη από αυτή που παραγγέλθηκε,
 • Το είδος κατά την παράδοση έχει συσκευασία τόσο κατεστραμμένη ώστε αυτό να επηρεάζει/επιδρά στην χρήση του,
 • Το είδος, κατά την παράδοση, διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό.

Εάν έχετε υπογράψει ότι παραλάβατε ορθά την παραγγελία, τότε η PR FOODS LTD δεν μπορεί να δεχθεί επιστροφή προϊόντος.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο πελάτης δύναται:

 • είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής,
 • είτε να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την PR FOODS LTD στο τηλέφωνο 210 6623894 «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της PR FOODS LTD θα πραγματοποιείται είτε με μέσα της απολύτου επιλογής της (προσωπικό και μεταφορικά μέσα), είτε με προσωπική φροντίδα και έξοδα του πελάτη, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με το ηλεκτρονικό κατάστημα DELOINON.com της PR FOODS LTD, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών».

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη για τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περίπτωση αναιτιώδους υπαναχώρησης. Στις περιπτώσεις δηλαδή, κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η ανωτέρω αναφερομένη προθεσμία. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να γίνει με την ευθύνη, την επιμέλεια και τα έξοδα αποστολής να επιβαρύνουν τον πελάτη, όπου οριστεί κατόπιν συνεννόησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα DELOINON.com της PR FOODS LTD, μέσω της «Εξυπηρέτηση Πελατών» τηλέφωνο 210 6623894. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της PR FOODS LTD από τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με την καταβολή του κόστους μεταφορικών που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του προϊόντος στην PR FOODS LTD. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή η PR FOODS LTD δεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ή έχει το δικαίωμα να τα παραλάβει και να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

Εν γένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του προς την PR FOODS LTD, τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

Σε καμία περίπτωση η επιστροφή δεν γίνεται με πρωτοβουλία του πελάτη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο του DELOINON.com προστατεύεται ως προς το copyright, το σχεδιασμό, τα προγράμματα, τα κατατεθειμένα σήματα, τη βάση δεδομένων, τους διακριτικούς τίτλους, τα σήματα και λογότυπα, τις εικόνες, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα σχέδια, κείμενα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π. που αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της PR FOODS LTD επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Μπορείτε να κάνετε χρήση ή προβολή του περιεχομένου του DELOINON.com σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτό το περιεχόμενο σε ηλεκτρονική μορφή μόνο σε σκληρό δίσκο ή να κάνετε εκτύπωση αυτού του περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε κάθε υπόδειξη και επισημείωση περί copyright, πνευματικών δικαιωμάτων και οιουδήποτε άλλου ιδιοκτησιακού δικαιώματος και δεν τροποποιείτε το DELOINON.com και τα στοιχεία του ούτε αναπαράγετε ούτε παρουσιάζετε δημοσίως ούτε διανέμετε. Ήτοι, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διαφοροποίηση, εγγραφή, σύνδεση, μετάδοση, μεταβίβαση, αντιγραφή ή/και διανομή ή ακόμα η εκμετάλλευση ή χρήση για δημόσιους ή/και εμπορικούς σκοπούς του συνόλου ή μέρους υλικού της ιστοσελίδας DELOINON.com χωρίς την άδεια της PR FOODS LTD. Ρητά απαγορεύεται ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com

Με αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας, δεν παρέχεται άδεια για χρήση οποιουδήποτε κατατεθειμένου σήματος της PR FOODS LTD, του DELOINON.com ή συγγενών ή συνεργαζομένων ή συνδεδεμένων εταιρειών, περιλαμβανομένων, αλλά και όχι μόνον, των κατατεθειμένων σημάτων, διακριτικών τίτλων, λογοτύπων και domain names DELOINON. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Την ιστοσελίδα DELOINON.com δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για κάποιο από τους παρακάτω σκοπούς:

 • δημοσίευση, μετάδοση, αποστολή και διασπορά με οιονδήποτε τρόπο παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, συκοφαντικού, καταχρηστικού, απειλητικού, βλαβερού, βίαιου, άσεμνου, χυδαίου υλικού που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, του απορρήτου, της ανηλικότητας,
 • μετάδοση, διάδοση υλικού που ενθαρρύνει πράξεις που αποτελούν ποινικό αδίκημα, συνεπάγονται αστική ευθύνη ή, εν γένει, αποτελούν παραβίαση σχετικών νόμων, κανονισμών ή/και αρχών πρακτικής,
 • ανεπίτρεπτη πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών τρίτων,
 • παρενόχληση τρίτων ή ανάμιξη με οποιουδήποτε άλλου ατόμου την χρήση και απόλαυση μέσω του DELOINON.com,
 • παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων σχετικών με την χρήση δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων,
 • ανάμιξη ή παρεμπόδιση της λειτουργίας δικτύων ή δικτυακών τόπων που συνδέονται με το DELOINON.com,
 • παραγωγή, μετάδοση ή αποθήκευση αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή υλικού που προστατεύεται με copyright χωρίς την έγγραφη άδεια του κατόχου ή/και δημιουργού του,
 • μετάδοση σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η PR FOODS LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάρτηση/δημοσίευση υλικού στο DELOINON.com ή την απόσυρση ήδη αναρτημένου/δημοσιευμένου υλικού σε αυτό.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας DELOINON.com οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση και σε σχέση με αυτήν.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ιστοσελίδα DELOINON.com εμπλακεί σε οιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση εκ μέρους του χρήστη των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης οφείλει να αποζημιώσει την PR FOODS LTD εξ αυτής της αιτίας.

Ενδεικτικά θα μας αποζημιώσετε για κάθε βλάβη, υποχρέωση, κόστος και δαπάνη που επωμιστήκαμε ή μας επιβλήθηκε, για κάθε φθορά που αποδόθηκε σε υπαιτιότητά μας βάσει οποιασδήποτε απόφασης αρμόδιου δικαστηρίου, και για κάθε συνολικό συμβιβαστικό ποσό που πληρώθηκε από εμάς στα πλαίσια οποιουδήποτε συμβιβασμού, προκύπτουσα ή σχετική με :

οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς είναι συκοφαντική, προσβλητική ή είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση ισχύοντος νόμου, κανονισμού ή αρχών πρακτικής

 • οποιαδήποτε αξίωση από τρίτο σχετική με το ότι η χρήση της ιστοσελίδας DELOINON.com από εσάς συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων copyright αυτού του τρίτου ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε φύσης, και
 • οποιαδήποτε πρόστιμα ή ποινές επιβληθούν από οποιοδήποτε ρυθμιστική, διαφημιστική, εμπορική αρχή/σώμα σε σχέση με την χρήση της ιστοσελίδας από εσάς.


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα DELOINON.com παρέχεται χωρίς δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. Εσείς αναλαμβάνετε το ρίσκο που σχετίζεται με την χρήση του διαδικτύου (Internet).

Το DELOINON.com παρέχει περιεχόμενο από άλλες πηγές ή ιστοσελίδες του διαδικτύου και ενώ η PR FOODS LTD προσπαθεί να διασφαλίσει ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα DELOINON.com είναι σωστό, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητος, δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη εάν, εν τέλει, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η PR FOODS LTD δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις ή για οποιαδήποτε αποτελέσματα προέκυψαν από την χρήση τέτοιου υλικού και περιεχομένου ή για οποιαδήποτε τεχνικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσετε με την ιστοσελίδα. Εάν η PR FOODS LTD ενημερωθεί για ανακρίβειες του περιεχομένου της ιστοσελίδας ,θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις ανακρίβειες σε άμεσα εύλογο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, αρνούμεθα κάθε υποχρέωση ή ευθύνη σχετική με τα παρακάτω:

 • Ασυμβατότητα της ιστοσελίδας με οποιαδήποτε συσκευή σας, λογισμικό ή τηλεπικοινωνιακή σύνδεση,
 • Τεχνικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων λαθών ή διακοπών της ιστοσελίδας,
 • Ανεπάρκεια της ιστοσελίδας στο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.

Στο μέγιστο επιτρεπτό βαθμό βάσει του ισχύοντος νόμου, συμφωνείτε ότι η PR FOODS LTD δεν θα ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω ή σχετίζεται με την ιστοσελίδα DELOINON.com

Τίποτε από τα αναφερόμενα σε αυτήν την παράγραφο δεν σχετίζεται με την υποχρέωση της PR FOODS LTD σχετικά με είδη που επωλήθησαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος DELOINON.com

ΔΙΑΦΟΡΑ

Δεν μπορείτε να αναθέσετε, περαιτέρω εκχωρήσετε ή εν γένει μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας προκύπτει από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας.

Εάν κάτι που προβλέπεται από αυτούς τους όρους και κανόνες λειτουργίας βρεθεί να είναι αβάσιμο ή άκυρο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, το αβάσιμο σημείο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την ισχύ των υπολοίπων όρων και κανόνων, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας, η PR FOODS LTD δύναται να διεκδικήσει τα δικαιώματα και την αποζημίωσή της σε μετέπειτα χρονική στιγμή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση παραβιάσετε αυτούς τους όρους και κανόνες.

Η PR FOODS LTD δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και κανόνων λειτουργίας που προέκυψε από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.

Η μη άσκηση εκ μέρους της PR FOODS LTD οιουδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στους παρόντες όρους και κανόνες, δε συνιστά παραίτησή της από την άσκησή τους στο μέλλον ούτε και ακύρωση ή μη ισχύ των όρων και κανόνων.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την PR FOODS LTD, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η χρήση της ιστοσελίδας DELOINON.com, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσης. Αν ο χρήστης/επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην κάνει χρήση του DELOINON.com