ΑΦΡΙΝΑ ΑΝΘΟΣ ΑΛΑΤΙΟΥ 110g

2,70

Κρύσταλλοι που ρέουν φυσικά σαν θαλασσινο νερό.
Το αλάτι μας συλλέγεται από τις αλυκές του Ιονίου πελάγους, μιας θάλασσας ανοιχτής και καθαρής.
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας με σεβασμό στο περιβάλλον και αφοσίωση στις αρχές μας.

100% φυσικό θαλασσινό αλάτι.