ΦΑΣΟΛΙΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΦΕΝΕΟΥ 500g
by ΔΙΚΟΤΥΛΟΝ

3,50

Το προϊόν με την προστατευόμενη ονομασία φασόλια “Βανίλιες Φενεού” καλλιεργείται συστηματικά στην περιοχή του Φενεού από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η μακροχρόνια καλλιέργεια του προϊόντος οφείλεται στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το διακρίνουν, όπως είναι το πολύ μικρό μέγεθος, το κάτασπρο χρώμα, το ωοειδές σχήμα αντί του νεφροειδούς σχήματος των περισσοτέρων, ο λεπτός φλοιός του που βοηθά στον καλύτερο και γρηγορότερο βρασμό, η γλυκιά γεύση του και η υψηλή θρεπτική του αξία.

Το τοπικό όνομα «Βανίλια» δόθηκε από τους ίδιους τους καλλιεργητές για να τονίσουν το κάτασπρο χρώμα και την ιδιαίτερα γλυκιά γεύση του προϊόντος. Τα ιδιαίτερα αυτά ποιοτικά χαρακτηριστικά του το διαφοροποιούν από άλλα φασόλια και το καθιστούν περιζήτητο στην αγορά.

Τα εδάφη, που καλλιεργείται το φασόλι με την ονομασία “Βανίλιες Φενεού”, αποτελούν τον πυθμένα της παλαιάς έκτασης της λίμνης Δόξα που υπάρχει στην περιοχή, με αποτέλεσμα, να διατηρούν την σχετική υγρασία τους.